Katedra Historii XIX wieku

Witamy na stronie Katedry Historii XIX wieku UKW Witamy na stronie Katedry Historii XIX wieku UKW

Witamy na stronie Katedry Historii XIX wieku UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Historii XIX w. koncentrują się na wybranych zagadnieniach z dziejów Polski i powszechnych XIX i początku XX wieku (do 1914 roku).

Problematyka badawcza dotyczy stosunków polsko-niemieckich, polsko-żydowskich, polsko-francuskich, kwestii narodowościowych i wyznaniowych ze szczególnym uwzględnieniem losów Polaków, Niemców, Rosjan, Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowe zagadnienia traktują o historii krajów nadbałtyckich, Rosji, Niemiec, Francji, ziem polskich (zwłaszcza regionu Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, ziemi dobrzyńskiej), obszarów uznawanych jako pogranicza, dotyczą dziejów feminizmu i ruchów kobiecych, polityk historycznych, dziejów emigracji polskiej i Polonii, historii sztuki i architektury, dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy, ziem polskich i regionu.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Kawski Tomasz, prof. uczelni 
e-mail: t.kawski@ukw.edu.pl
telefon: 52 32 59 207