Katedra Historii XIX wieku

Witamy na stronie Katedry Historii XIX wieku UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Historii XIX w. koncentrują się na wybranych zagadnieniach z dziejów Polski i powszechnych XIX i początku XX wieku (do 1914 roku).

Problematyka badawcza dotyczy stosunków polsko-niemieckich, polsko-żydowskich, polsko-francuskich, kwestii narodowościowych i wyznaniowych ze szczególnym uwzględnieniem losów Polaków, Niemców, Rosjan, Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowe zagadnienia traktują o historii krajów nadbałtyckich, Rosji, Niemiec, Francji, ziem polskich (zwłaszcza regionu Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, ziemi dobrzyńskiej), obszarów uznawanych jako pogranicza, dotyczą dziejów feminizmu i ruchów kobiecych, polityk historycznych, dziejów emigracji polskiej i Polonii, historii sztuki i architektury, dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy, ziem polskich i regionu.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Kawski Tomasz, prof. uczelni 
e-mail: t.kawski@ukw.edu.pl
telefon: 52 32 59 207